Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz .UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) informuję:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Mediclou Lidia Gawlak, ul. 3 Maja 5/6, 41-800 Zabrze, NIP 6482532217.

2. W związku z korzystaniem ze strony internetowej oraz przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do tych danych; prawo ich sprostowania; prawo do usunięcia tych danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznaja Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu korespondencji dot. ofert, promocji poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

4. Państwa dane osobowe pozyskujemy w sposób dobrowolny. Przekazują je Państwo w wyniku korzystania ze strony internetowej (np. wysyłając do mnie maila). W razie jakichkolwiek wątpliwosci związanych z polityka prywatności mogą się Państwo kontaktować ze mną pod adresem kontakt@mediclou.pl